Autobusy turystyczne, podobnie jak zwykłe samochody osobowe, muszą spełniać określone wymogi prawne, aby były dopuszczone do poruszania się po drogach. Wymagania wobec nich określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dni 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Wyposażenie autokaru

Liczba miejsc dla pasażerów musi być tak ustalona, by nie została przekroczona całkowita masa pojazdu. Musi ona być wskazana też na napisie na pojeździe. W przypadku autokarów turystycznych przyjmuje się, że średnia masa pasażera z bagażem wynosi 71 kg. Zwykle jest to 40-50 miejsc siedzących, a w przypadku autokarów piętrowych nawet około 60 miejsc i ponad. Autokar musi mieć co najmniej jedne drzwi po prawej stronie, a w przypadku pojazdów dłuższych niż 6 m, także dodatkowe wyjścia awaryjne. W pojeździe powinny znajdować się dwie gaśnice (w autobusach krótszych niż 6 m – wystarczy jedna), w tym jedna blisko kierowcy, a druga łatwo dostępna dla pasażerów. Wymagana jest też apteczka pierwszej pomocy, ogumione koło zapasowe, urządzenie do oświetlania wnętrza i zasłony w bocznych oknach, jeśli nie ma szyb przeciwsłonecznych. Dodatkowo przepisy wymagają, by autokar miał urządzenie służące do dawania sygnałów z wnętrza autobusu do kierowcy, jeżeli znajduje się on w oddzielnym pomieszczeniu. Kierowca musi dysponować lusterkiem wewnętrznym, dzięki któremu widzi wnętrze pojazdu. Bagażnik autokaru powinien zabezpieczać bagaż przed wypadnięciem i uszkodzeniem. Dodatkowo materiały we wnętrzu powinny mieć prędkość spalania nie większej niż 100 mm/min – zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów.

Dodatkowe wymagania

O spełnienie dodatkowych wymagań prawnych muszą zadbać firmy, które wykonują przewozy autokarem dzieci. Załącznik do wspomnianego wcześniej rozporządzenia zawiera nawet takie wytyczne, jak wymiary wyjść, przejść, siedzeń, stopni dla pasażerów oraz odstępów między siedzeniami.

1 października 2007 roku Unia Europejska wprowadziła przepisy, zgodnie z którymi autokary muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa dla pasażerów.