Autobusy turystyczne, podobnie jak zwykłe samochody osobowe, muszą spełniać określone wymogi prawne, aby były dopuszczone do poruszania się po drogach. Wymagania wobec nich określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dni 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Wyposażenie autokaru Liczba miejsc…